Прикажи скратен запис

dc.contributor.author Хаџи Бошков, Петар
dc.coverage.temporal XX век mk_MK
dc.date.accessioned 2015-07-10T10:14:39Z
dc.date.available 2015-07-10T10:14:39Z
dc.date.issued 1961
dc.identifier.uri http://www.dlib.mk/handle/68275/113
dc.identifier.uri http://dlib.mk/bitstream/handle/68275/113/Kompozicija%20I.jpg?sequence=1&isAllowed=y
dc.identifier.uri http://dlib.mk/bitstream/id/843/Kompozicija%20I.jpg.jpg
dc.description Графика во една боја, бристол картон 250 гр. Долу десно: потпис, Х.Бошков Петар (лат.). Од графичката мапа "Современа македонска графика", 1961. mk_MK
dc.format.extent Дрворез, 32/60 ; 49x35 см. [1] лист mk_MK
dc.language Македонски mk_MK
dc.rights CC BY-NC-ND 3.0
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/
dc.subject Фигуративен експресионизам mk_MK
dc.title Композиција I mk_MK
dc.type Графика mk_MK
dc.rights.holder НУБ „Св. Климент Охридски“ - Скопје
dc.note Купена. mk_MK
dc.subject.udc 76.036.7(497.7)Хаџи Бошков, П. mk_MK
dc.identifier.cobiss-mk 10711562


Датотеки за записот

Записот се појавува во следните збирки:

Прикажи скратен запис

CC BY-NC-ND 3.0 Освен доколку е поинаку наведено, лиценцата за овој запис е CC BY-NC-ND 3.0

 Споделете

Прегледај

Мој профил

Следете нѐ