Прикажи скратен запис

dc.contributor.author Ташковски, Васко
dc.coverage.temporal XX век mk_MK
dc.date.accessioned 2015-07-10T11:18:28Z
dc.date.available 2015-07-10T11:18:28Z
dc.date.issued 1963
dc.identifier.uri http://www.dlib.mk/handle/68275/125
dc.identifier.uri http://dlib.mk/bitstream/handle/68275/125/Skopje%2063%20II.jpg?sequence=1&isAllowed=y
dc.identifier.uri http://dlib.mk/bitstream/id/841/Skopje%2063%20II.jpg.jpg
dc.description Графика во една боја, цртачка хартија 150 гр. Долу десно: В.Ташковски (кир.). mk_MK
dc.format.extent [1] лист : литографија А.Е. ; 42x59 см. mk_MK
dc.language Македонски mk_MK
dc.rights CC BY-NC-ND 3.0
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/
dc.subject Фигуративен експресионизам mk_MK
dc.title Скопје '63 mk_MK
dc.type Графика mk_MK
dc.rights.holder НУБ „Св. Климент Охридски“ - Скопје
dc.note Дар од авторот. mk_MK
dc.subject.udc 76.036.7(497.7)Ташковски, В. mk_MK
dc.identifier.cobiss-net 21341962


Датотеки за записот

Записот се појавува во следните збирки:

Прикажи скратен запис

CC BY-NC-ND 3.0 Освен доколку е поинаку наведено, лиценцата за овој запис е CC BY-NC-ND 3.0

 Споделете

Прегледај

Мој профил

Следете нѐ