Прикажи скратен запис

dc.contributor.author Мазев, Петар
dc.coverage.temporal XX век mk_MK
dc.date.accessioned 2015-07-10T12:15:07Z
dc.date.available 2015-07-10T12:15:07Z
dc.date.issued 1961
dc.identifier.uri http://www.dlib.mk/handle/68275/154
dc.identifier.uri http://dlib.mk/bitstream/handle/68275/154/Semejstvo.jpg?sequence=1&isAllowed=y
dc.identifier.uri http://dlib.mk/bitstream/id/898/Semejstvo.jpg.jpg
dc.description Графика во три бои, бристол картон 250 гр. Долу десно: Мазев Перо (лат.). Од графичката мапа "Современа македонска графика", 1961. mk_MK
dc.format.extent [1] лист : дрворез 28/60 ; 35x49 см. mk_MK
dc.language Македонски mk_MK
dc.rights CC BY-NC-ND 3.0
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/
dc.subject Фигуративен експресионизам mk_MK
dc.title Семејство mk_MK
dc.type Графика mk_MK
dc.rights.holder НУБ „Св. Климент Охридски“ - Скопје
dc.note Купена. mk_MK
dc.title.subtitle Семејство mk_MK
dc.subject.udc 76.036.7(497.7)Мазев, П. mk_MK
dc.identifier.cobiss-net 9604618


Датотеки за записот

Записот се појавува во следните збирки:

Прикажи скратен запис

CC BY-NC-ND 3.0 Освен доколку е поинаку наведено, лиценцата за овој запис е CC BY-NC-ND 3.0

 Споделете

Прегледај

Мој профил

Следете нѐ