Прикажи скратен запис

dc.contributor.author Маневски, Стефан
dc.coverage.temporal XX век mk_MK
dc.date.accessioned 2015-07-10T12:50:45Z
dc.date.available 2015-07-10T12:50:45Z
dc.date.issued 1988
dc.identifier.uri http://www.dlib.mk/handle/68275/173
dc.identifier.uri http://dlib.mk/bitstream/handle/68275/173/Programiran%20tok.jpg?sequence=1&isAllowed=y
dc.identifier.uri http://dlib.mk/bitstream/id/911/Programiran%20tok.jpg.jpg
dc.description Графика во една боја, графичка хартија 250 гр. Долу десно: Ст.Маневски (кир.). mk_MK
dc.format.extent [1] лист : акватинта А.О. ; 50x35 см. mk_MK
dc.language Македонски mk_MK
dc.rights CC BY-NC-ND 3.0
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/
dc.subject Геометриска апстракција mk_MK
dc.title Програмиран ток mk_MK
dc.type Графика mk_MK
dc.rights.holder НУБ „Св. Климент Охридски“ - Скопје
dc.note Дар од авторот. mk_MK
dc.subject.udc 76.038.1(497.7)Маневски, С. mk_MK
dc.identifier.cobiss-net 9639178


Датотеки за записот

Записот се појавува во следните збирки:

Прикажи скратен запис

CC BY-NC-ND 3.0 Освен доколку е поинаку наведено, лиценцата за овој запис е CC BY-NC-ND 3.0

 Споделете

Прегледај

Мој профил

Следете нѐ