Прикажи скратен запис

dc.contributor.author Перчинков, Душан
dc.coverage.temporal XX век mk_MK
dc.date.accessioned 2015-07-10T14:42:25Z
dc.date.available 2015-07-10T14:42:25Z
dc.date.issued 1989
dc.identifier.uri http://www.dlib.mk/handle/68275/209
dc.identifier.uri http://dlib.mk/bitstream/id/588/Crtez%2012.jpg
dc.description Цртеж, комбинирана техника, во три бои, хартија Ca Grain Canson 250 гр., доле во средината: Цртеж II, доле десно: ДП. (кир.), купен mk_MK
dc.format.extent [1] лист ; 35 х 48 см. mk_MK
dc.language Македонски mk_MK
dc.rights CC BY-NC-ND 3.0
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/
dc.title Цртеж II mk_MK
dc.type Цртеж mk_MK
dc.rights.holder НУБ „Св. Климент Охридски“ - Скопје
dc.subject.udc 74.038.1(497.17) Перчинков, Д. mk_MK
dc.identifier.cobiss-net 25731082


Датотеки за записот

Записот се појавува во следните збирки:

Прикажи скратен запис

CC BY-NC-ND 3.0 Освен доколку е поинаку наведено, лиценцата за овој запис е CC BY-NC-ND 3.0

 Споделете

Прегледај

Мој профил

Следете нѐ