Прикажи скратен запис

dc.coverage.temporal 1930 - 1931
dc.date.accessioned 2015-10-13T07:53:39Z
dc.date.available 2015-10-13T07:53:39Z
dc.date.issued 1930-1931
dc.identifier.uri http://www.dlib.mk/handle/68275/359
dc.description Сериска публикација, континуиран извор што престанал да излегува, текстуална граѓа, печатена. Месечно mk
dc.language.iso bg mk
dc.relation.haspart http://www.dlib.mk/bitstream/handle/68275/359/RS-II-106-1910.pdf
dc.relation.haspart http://www.dlib.mk/bitstream/handle/68275/359/RS-II-106-1911.pdf
dc.rights CC BY-NC-ND 3.0
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/
dc.subject Граѓанско право, Македонија, историја mk
dc.subject Rabotniceska iskra, gradzansko pravo, Rabotniceska iskra, Makedonija, istorija mk
dc.subject Citizen law, Macedonia, history en
dc.title Работническа искра mk
dc.title.alternative L`Ètincelle ouvrière mk
dc.type Journal mk
dcterms.identifier
dcterms.identifier 1930 - 1931
dc.rights.holder НУБ „Св. Климент Охридски“ - Скопје
dc.identifier.cobiss-net 60680202


Датотеки за записот

Записот се појавува во следните збирки:

Прикажи скратен запис

CC BY-NC-ND 3.0 Освен доколку е поинаку наведено, лиценцата за овој запис е CC BY-NC-ND 3.0

 Споделете

Прегледај

Мој профил

Следете нѐ