Прикажи скратен запис

dc.contributor.author Србиновић, Наум mk_MK
dc.coverage.temporal XX век mk_MK
dc.date.accessioned 2015-07-09T08:20:17Z
dc.date.available 2015-07-09T08:20:17Z
dc.date.issued 1923
dc.identifier.uri http://www.dlib.mk/handle/68275/54
dc.identifier.uri http://www.dlib.mk/bitstream/handle/68275/54/88569098.jpg?sequence=1&isAllowed=y
dc.format.extent 1 туристички план : ракопис со молив ; 55 x 38 см, на лист 67 x 42 см Размер 1:5000 mk_MK
dc.language Македонски mk_MK
dc.rights CC BY-NC-ND 3.0
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/
dc.subject Туристички план mk_MK
dc.subject Ракописна карта mk_MK
dc.subject Македонија mk_MK
dc.subject Охрид mk_MK
dc.title Скица Охрид mk_MK
dc.type Карта mk_MK
dc.rights.holder НУБ „Св. Климент Охридски“ - Скопје mk_MK
dc.subject.udc 912.438:338.48(497.771) mk_MK
dc.identifier.cobiss-net 88569098


Датотеки за записот

Записот се појавува во следните збирки:

Прикажи скратен запис

CC BY-NC-ND 3.0 Освен доколку е поинаку наведено, лиценцата за овој запис е CC BY-NC-ND 3.0

 Споделете

Прегледај

Мој профил

Следете нѐ