Прикажи скратен запис

dc.coverage.temporal XX век mk_MK
dc.date.accessioned 2021-07-12T08:34:07Z
dc.date.available 2021-07-12T08:34:07Z
dc.date.issued 1993
dc.identifier.uri http://www.dlib.mk/handle/68275/565
dc.format.extent 1 фотографија : црно-белo ; 24 х 18 см mk_MK
dc.language Македонски mk_MK
dc.rights CC BY-NC-ND 3.0
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/
dc.subject Фотографии mk_MK
dc.title Блаже Конески mk_MK
dc.type Фотографија mk_MK
dc.rights.holder НУБ „Св. Климент Охридски“ - Скопје
dc.note Насловот е даден од каталогизаторот Полупрофил во стоечка позиција на Блаже Конески На фотографијата десно од Б. Конески, во седечка положба фотографирани Ивона Бернс и Томе Саздов Фотографијата е снимена на промоцијата на публикацијата Epistle" превод на англиски јазик од Ивона Бернс на "Послание" од Блаже Конески во издание на Матица Македонска, во НУ НУБ "Св.Климент Охридски" - Скопје на 3.9.1993 година Запис на задната стр. на фотографијата со графитен молив: "1993 год." За содржината види во: Народна и Универзитетска библиотека Св. Климент Охридски. Скопје : НУБ "Св. Климент Охридски", 1994 , 60-61
dc.title.subtitle Сликовна граѓа mk_MK
dc.subject.udc 77Конески, Б. mk_MK
dc.identifier.cobiss-net 53625349


Датотеки за записот

Записот се појавува во следните збирки:

Прикажи скратен запис

CC BY-NC-ND 3.0 Освен доколку е поинаку наведено, лиценцата за овој запис е CC BY-NC-ND 3.0

 Споделете

Прегледај

Мој профил

Следете нѐ