Прикажи скратен запис

dc.contributor.author Цанев, Благој, 1937-2020
dc.contributor.author текст Конески, Блаже
dc.coverage.temporal XX век mk_MK
dc.date.accessioned 2021-07-13T07:35:11Z
dc.date.available 2021-07-13T07:35:11Z
dc.date.issued 1983
dc.identifier.uri http://www.dlib.mk/handle/68275/576
dc.format.extent 1 партитура (11 стр.) : ноти ; 35 см mk_MK
dc.language Македонски mk_MK
dc.publisher [б. и.] mk_MK
dc.rights CC BY-NC-ND 3.0
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/
dc.title Камбани [Ракописни музикалии] mk_MK
dc.type Музички ракопис mk_MK
dc.rights.holder НУБ „Св. Климент Охридски“ - Скопје
dc.note Партитурата е дел од Легатот на композиторот Благој Цанев Партитурата е пишувана со графитен моливПартитурата е пишувана на нотна хартија без корицаНотната хартија е поврзана со 3 хефт иглички кои се кородирани: НУБСК Записи во долен средишен дел на т.н. насл стр.: "1983", година на пишување на композицијата: НУБСК За содржината види во: Коловски, М. 47 македонски композитори, Скопје 2013, стр. 104 За содржината види во: Коловски, М. Сојуз на композиторите на Македонија 1947-1992 : македонски композитори и музиколози, Скопје 1993, стр. 233 За содржината види во: Насев, Л. Педагошка делатност македонских композитора Сотира Голабовског и Благоја Цанева : докторска дисертација, Универзитет уметности у Београду Факултет музичке уметности - Катедра за солфеђо и музичку педагогију, 2016, стр. 45 mk_MK
dc.title.subtitle за женски хор mk_MK
dc.subject.udc 784.3.089.6(497.7)(0.032)Цанев, Б. 78.087.682(497.7)(0.032)Цанев, Б. mk_MK
dc.identifier.cobiss-net 53075973


Датотеки за записот

Записот се појавува во следните збирки:

Прикажи скратен запис

CC BY-NC-ND 3.0 Освен доколку е поинаку наведено, лиценцата за овој запис е CC BY-NC-ND 3.0

 Споделете

Прегледај

Мој профил

Следете нѐ