Прикажи скратен запис

dc.contributor.author Гајдов, Стефан М.
dc.contributor.author текст Блаже Конески мк
dc.coverage.temporal XX век mk_MK
dc.date.accessioned 2021-07-13T07:44:09Z
dc.date.available 2021-07-13T07:44:09Z
dc.date.issued 1970
dc.identifier.uri http://www.dlib.mk/handle/68275/577
dc.format.extent 1 партитура (8 стр.) : ноти ; 30 см mk_MK
dc.language Македонски mk_MK
dc.rights CC BY-NC-ND 3.0
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/
dc.title Приспивна [Ракописни музикалии] mk_MK
dc.type Ракопис mk_MK
dc.rights.holder НУБ „Св. Климент Охридски“ - Скопје
dc.note Партитурата е дел од Легатот на композиторот Стефан М. Гајдов Партитурата е пишувана со графитен молив и црвен фломастер: НУБСК Партитурата е пишувана на неповрзана нотна хартија без корица: НУБСК Запис на стр.1 во горен десен агол: "16-X-1970", датум на компонирање на делото: НУБСК За содржината види во: Коловски, М. 47 македонски композитори, Скопје 2013, стр. 12 За содржината види во: Коловски, М. Сојуз на композиторите на Македонија 1947-1992 : македонски композитори и музиколози, Скопје 1993, стр. 88 За содржината види во: Насев, Л. и Гавриловски, Г., "Копачите" и "Приспивна" од Стефан Гајдов, Музичка научна манифестација "Струшка музичка есен" : 15-16 септември, 2012, Струга, Р. Македонија, Скопје, 2012, стр. 8 - 13 mk_MK
dc.title.subtitle меш. хор mk_MK
dc.subject.udc 78.087.684.089.6(497.7)(0.032)Гајдов, С. mk_MK
dc.identifier.cobiss-net 103456010


Датотеки за записот

Записот се појавува во следните збирки:

Прикажи скратен запис

CC BY-NC-ND 3.0 Освен доколку е поинаку наведено, лиценцата за овој запис е CC BY-NC-ND 3.0

 Споделете

Прегледај

Мој профил

Следете нѐ