Прикажи скратен запис

dc.contributor.author Цанев, Благој, 1937-2020
dc.coverage.temporal XIX век mk_MK
dc.date.accessioned 2021-07-13T08:11:34Z
dc.date.available 2021-07-13T08:11:34Z
dc.date.issued 1984
dc.identifier.uri http://www.dlib.mk/handle/68275/578
dc.format.extent 1 партитура (13 стр.) : ноти ; 36 см mk_MK
dc.language Македонски mk_MK
dc.publisher [б. и.] mk_MK
dc.rights CC BY-NC-ND 3.0
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/
dc.title Бдеење [Ракописни музикалии] mk_MK
dc.type Музички ракопис mk_MK
dc.rights.holder НУБ „Св. Климент Охридски“ - Скопје
dc.note Партитурата е дел од Легатот на композиторот Благој Цанев Партитурата е пишувана со графитен моливПартитурата е пишувана на нотна хартија без корица: НУБСК Запис во долен средишен дел на т.н. насл стр.: "1984", година на пишување на композицијата: НУБСК Запис на стр. 13: "Скопје, 14.02.1984", место и датум на пишување на композицијата: НУБСК За содржината види во: Коловски, М. 47 македонски композитори, Скопје 2013, стр.105 За содржината види во: Коловски, М. Сојуз на композиторите на Македонија 1947-1992 : македонски композитори и музиколози, Скопје 1993, стр. 233 mk_MK
dc.title.subtitle за глас и пијано mk_MK
dc.subject.udc 784.3.089.6(497.7)(0.032)Цанев, Б. mk_MK
dc.identifier.cobiss-net 53076485


Датотеки за записот

Записот се појавува во следните збирки:

Прикажи скратен запис

CC BY-NC-ND 3.0 Освен доколку е поинаку наведено, лиценцата за овој запис е CC BY-NC-ND 3.0

 Споделете

Прегледај

Мој профил

Следете нѐ