Прикажи скратен запис

dc.contributor.author Jean-Baptiste Bourguignon d', Anville
dc.coverage.temporal XVIII век mk_MK
dc.date.accessioned 2015-07-09T09:42:13Z
dc.date.available 2015-07-09T09:42:13Z
dc.date.issued 1737
dc.identifier.uri http://www.dlib.mk/handle/68275/59
dc.identifier.uri http://dlib.mk/bitstream/handle/68275/59/88569610.jpg?sequence=1&isAllowed=y
dc.description Карта на Кина, Кореа и соседните делови од централна Азија, во тоа време познат како Тартарија. Картата е изработена од Језуитски мисионери во Кина во периодот измеѓу 1708 - 1717. Размерот е изразен во француски лиги, а поднасловот е напишан на Холандски mk_MK
dc.format.extent 1 физичко географска карта : црнобела ; 31 x 28 см на лист 40 x 33 см Размер 10.000.000 mk_MK
dc.language Француски mk_MK
dc.language Холандски mk_MK
dc.publisher Paris mk_MK
dc.rights CC BY-NC-ND 3.0
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/
dc.subject Кина mk_MK
dc.subject Кореа mk_MK
dc.subject Монголија mk_MK
dc.title La Chine avec la Korée et les Parties de la Tartarie mk_MK
dc.type Карта mk_MK
dc.rights.holder НУБ „Св. Климент Охридски“ - Скопје mk_MK
dc.subject.udc 912.43:551.4(410) mk_MK
dc.identifier.cobiss-mk 88569610


Датотеки за записот

Записот се појавува во следните збирки:

Прикажи скратен запис

CC BY-NC-ND 3.0 Освен доколку е поинаку наведено, лиценцата за овој запис е CC BY-NC-ND 3.0

 Споделете

Прегледај

Мој профил

Следете нѐ