Прикажи скратен запис

dc.contributor.author Аџигоговски, Раде
dc.coverage.temporal XX век mk_MK
dc.date.accessioned 2015-07-10T07:36:59Z
dc.date.available 2015-07-10T07:36:59Z
dc.date.issued 1986
dc.identifier.uri http://www.dlib.mk/handle/68275/69
dc.identifier.uri http://dlib.mk/bitstream/handle/68275/69/Jackson%20Polock2.jpg?sequence=1&isAllowed=y
dc.identifier.uri http://dlib.mk/bitstream/id/854/Jackson%20Polock2.jpg.jpg
dc.description Графика во една боја, графичка хартија. Во средината потпис на авторот (лат.) mk_MK
dc.format.extent Акватинта, 1/5 ; 600x400 мм [1] лист mk_MK
dc.language Македонски mk_MK
dc.rights CC BY-NC-ND 3.0
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/
dc.subject Современа уметност mk_MK
dc.title Џексон Полок II mk_MK
dc.type Графика mk_MK
dc.rights.holder НУБ „Св. Климент Охридски“ - Скопје
dc.note Дар од авторот. mk_MK
dc.subject.udc 76.037(497.7)Аџигоговски, Р. mk_MK
dc.identifier.cobiss-mk 21198602


Датотеки за записот

Записот се појавува во следните збирки:

Прикажи скратен запис

CC BY-NC-ND 3.0 Освен доколку е поинаку наведено, лиценцата за овој запис е CC BY-NC-ND 3.0

 Споделете

Прегледај

Мој профил

Следете нѐ