Прикажи скратен запис

dc.contributor.author Аврамовски, Драгутин-Гуте
dc.coverage.temporal XX век mk_MK
dc.date.accessioned 2015-07-10T08:51:15Z
dc.date.available 2015-07-10T08:51:15Z
dc.date.issued 1966
dc.identifier.uri http://www.dlib.mk/handle/68275/84
dc.identifier.uri http://dlib.mk/bitstream/handle/68275/84/Strukturi.jpg?sequence=1&isAllowed=y
dc.identifier.uri http://dlib.mk/bitstream/id/815/Strukturi.jpg.jpg
dc.description Графика во три бои, хартија 80 гр. Долу десно: Д.Аврамовски-Гуте (лат.). mk_MK
dc.format.extent Комбинирана техника (литографија, дрворез),Е.А. ; 60x40 см. [1] лист mk_MK
dc.language Македонски mk_MK
dc.rights CC BY-NC-ND 3.0
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/
dc.subject Современа уметност mk_MK
dc.title Структура mk_MK
dc.type Графика mk_MK
dc.rights.holder НУБ „Св. Климент Охридски“ - Скопје
dc.note Дар од авторот. mk_MK
dc.subject.udc 76.037(497.7)Аврамовски, Д. mk_MK
dc.identifier.cobiss-net 3654922


Датотеки за записот

Записот се појавува во следните збирки:

Прикажи скратен запис

CC BY-NC-ND 3.0 Освен доколку е поинаку наведено, лиценцата за овој запис е CC BY-NC-ND 3.0

 Споделете

Прегледај

Мој профил

Следете нѐ